Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych
Jak dołączyć do Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych

Wiadomości SKOŚ

O Stowarzyszeniu Konsultantów Ocen Środowiskowych

 

"Drugi cykl seminariów pt. "Aktualne problemy ocen środowiskowych" – seminarium siódme"

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Konsultantów Ocen Środowiskowych serdecznie zapraszają do udziału w seminariach na temat ocen oddziaływania na środowisko. Drugi cykl objęła swym patronatem pani Aleksandra Atłowska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Siódme seminarium pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona dla projektu aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły” odbyło się w dniu 14. maja 2015 r. na WGSR UW (Pałac Uruskich-Czetwertyńskich ul. Krakowskie Przedmieście 30).Program:

Powitanie i prowadzenie:
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Referat wprowadzający:
Agnieszka Hobot, Prezes Zarządu Pectore-Eco.

Paneliści:
 • - Andrzej Dziura, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • - Przemysław Gruszecki, Zastępca Dyrektora KZGW,
 • - Agnieszka Hobot, Prezes Zarządu Pectore-Eco,
 • - dr hab. Wiktor Kotowski, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Ochrony Mokradeł,
 • - dr Janusz Żelaziński, SKOŚ.


O Stowarzyszeniu Konsultantów Ocen Środowiskowych

 

Drugi cykl seminariów pt. "Aktualne problemy ocen środowiskowych" – seminarium szóste

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Konsultantów Ocen Środowiskowych serdecznie zapraszają do udziału w seminariach na temat ocen oddziaływania na środowisko. Drugi cykl objęła swym patronatem pani Aleksandra Atłowska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Szóste seminarium pt. „Specyfika analiz akustycznych obiektów liniowych” odbyło się w dniu 11 grudnia 2014 r. WGSR UW (Pałac Uruskich-Czetwertyńskich ul. Krakowskie Przedmieście 30).

Program:

Powitanie:
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Referat wprowadzający:
inż. Zbigniew Szymański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Akustyki Środowiska

Prowadzenie:
dr inż. Radosław Kucharski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Akustyki Środowiska.

Paneliści:

 • - dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska,
 • - Ewa Makosz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP PLK S.A.,
 • - Monika Warda, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

O Stowarzyszeniu Konsultantów Ocen Środowiskowych

 

Drugi cykl seminariów pt. "Aktualne problemy ocen środowiskowych" – piąte seminarium

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Konsultantów Ocen Środowiskowych serdecznie zapraszają do udziału w seminariach na temat ocen oddziaływania na środowisko. Drugi cykl objęła swym patronatem Aleksandra Atłowska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Piąte seminarium pt. „Oceny projektów i programów z zakresu gospodarki wodnej w świetle obowiązujących dyrektyw” odbyło się w dniu 23 października 2014 r. na WGSR UW (Pałac Uruskich-Czetwertyńskich ul. Krakowskie Przedmieście 30).

Program:

Powitanie:
dr Witold Lenart – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Referat wprowadzający:
dr inż. Michał Wasilewicz – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Prowadzenie:
prof. dr hab. inż. Jan Żelazo prof.zw – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Paneliści:

 • - Magdalena Kiejzik-Głowińska, niezależna konsultantka OOŚ,
 • - Paulina Kozińska – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • - Jerzy Nowakowski – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wydział ds. Inwestycji,
 • - dr hab. inż. Zbigniew Popek prof. SGGW – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Sprawozdanie

O Stowarzyszeniu Konsultantów Ocen Środowiskowych

 

Cykl seminariów pt. "Aktualne problemy ocen środowiskowych" – czwarte seminarium

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Konsultantów Ocen Środowiskowych serdecznie zapraszają do udziału w seminariach na temat ocen oddziaływania na środowisko. Cały cykl objął swym patronatem Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Michał Kiełsznia. Czwarte seminarium pt. "Jak poprawić skuteczność ocen środowiskowych inwestycji liniowych" odbyło się 13 stycznia 2014 r. na WGSR UW (Pałac Uruskich/Czetwertyńskich ul. Krakowskie Przedmieście 30).

Program:

Powitanie:
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska – WGSR UW.

Referat wprowadzający:
Monika Bednarska – Biuro Projektowo-Doradcze "EKO-KONSULT".

Prowadzenie:
dr Andrzej Tyszecki – Biuro Projektowo-Doradcze "EKO-KONSULT".

Paneliści:

 • - dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska,
 • - dr Witold Lenart, WGSR UW,
 • - Ewa Makosz, PKP PLK S.A.,
 • - Krzysztof Mielniczuk, Grupa Doradcza SMDI,
 • - Tomasz Radziewicz, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

O Stowarzyszeniu Konsultantów Ocen Środowiskowych

 

Cykl seminariów pt. "Aktualne problemy ocen środowiskowych" – trzecie seminarium

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Konsultantów Ocen Środowiskowych serdecznie zapraszają do udziału w seminariach na temat ocen oddziaływania na środowisko. Cały cykl objął swym patronatem Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Michał Kiełsznia. Trzecie seminarium pt. "Zakres analiz w ocenach strategicznych", odbyło się w dniu 18 listopada 2013 r. na WGSR UW (Pałac Uruskich/Czetwertyńskich ul. Krakowskie Przedmieście 30).

Program:

Powitanie:
Ewa Makosz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP PLK S.A., Prezes SKOŚ.

Referat wprowadzający:
dr Witold Lenart – WGSR UW

Prowadzenie:
dr Witold Wołoszyn – niezależny konsultant OOŚ, członek Krajowej Komisji ds. OOŚ.

Paneliści:

 • - Jolanta Kamieniecka, Instytut na rzecz Ekorozwoju,
 • - Arkadiusz Michalski, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • - Jolanta Pawlak, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy,
 • - dr Joanna Przybyś, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • - prof. SGGW dr hab. Barbara Szulczewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.


Sprawozdanie

O Stowarzyszeniu Konsultantów Ocen Środowiskowych

 

Cykl seminariów pt. "Aktualne problemy ocen środowiskowych" - drugie seminarium

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (WGSR UW) wraz ze Stowarzyszeniem Konsultantów Ocen Środowiskowych serdecznie zapraszają do udziału w seminariach na temat ocen oddziaływania na środowisko. Cały cykl objął swym patronatem Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Michał Kiełsznia. Drugie seminarium pt. "Cel i zakres inwentaryzacji przyrodniczej w ocenie oddziaływania na środowisko", , odbyło się w dniu 07. czerwca 2013 r. na WGSR UW (Pałac Uruskich/Czetwertyńskich ul. Krakowskie Przedmieście 30).

Program:
Powitanie:
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska – WGSR UW.

Referat wprowadzający:
dr Ewa Gacka Grzesikiewcz - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Prowadzenie:
Ewa Makosz - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP PLK S.A. - przedstawicielka środowiska inwestorów.

Paneliści:

 • - Katarzyna Maranda - zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - przedstawicielka środowiska inwestorów,
 • - dr Piotr Poborski - WS Atkins - przedstawiciel środowiska konsultantów,
 • - Monika Bednarska - Eko-Konsult Gdańsk – przedstawicielka środowiska konsultantów
 • - dr Witold Lenart - WGiSR UW - przedstawiciel nauki.

Sprawozdanie

O Stowarzyszeniu Konsultantów Ocen Środowiskowych

 

Cykl seminariów pt. "Aktualne problemy ocen środowiskowych" seminarium pierwsze

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Konsultantów Ocen Środowiskowych serdecznie zapraszają do udziału w seminariach na temat ocen oddziaływania na środowisko.

Pierwsze seminarium pt. "Raporty OOS – czy więcej znaczy lepiej?", odbyło się w dniu 12 kwietnia 2013 r. na WGSR UW (Pałac Uruskich/Czetwertyńskich ul. Krakowskie Przedmieście 30).

Program:
Powitanie:
dr Witold Lenart - WGSR UW

Referat wprowadzający:
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska - WGSR UW

Prowadzenie:
Joanna Tomaszkiewicz - niezależna konsultantka OOŚ.

Paneliści:

 • - Ewa Makosz - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP PLK S.A. - przedstawicielka środowiska inwestorów
 • - Jadwiga Ronikier - Dyrektor Działu Środowiska WS Atkins - przedstawicielka środowiska konsultantów,
 • - Ryszard Zakrzewski - zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,   były Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ - przedstawiciel urzędników,
 • - prof. dr hab. Jan Żelazo - Katedra Inżynierii Wodnej SGGW - przedstawiciel nauki


Sprawozdanie

Misja i cele Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych

 

Misja i cele

Naszą misją jest ochrona środowiska oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju polegające na upowszechnianiu wzorów dobrej praktyki w ocenach środowiskowych i innych pracach ukierunkowanych na identyfikację środowiskowych skutków działań człowieka. Poprawa jakości dokumentów sporządzanych na potrzeby postępowań środowiskowych będzie sprzyjać procesom opracowania i przyjmowania przez organy administracji dokumentów strategicznych (polityk, planów, programów etc.) oraz usprawni uzyskiwanie przez Inwestorów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w szerokim kontekście będzie służyć planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennemu oraz ochronie środowiska.
Szczególnie ważne jest dla nas podnoszenie zawodowych kwalifikacji osób zajmujących się ocenami środowiskowymi. więcej

Biuletyn elektroniczny

 

Newsletter

Do wszystkich Członków SKOŚ, co najmniej raz w miesiącu, będziemy przesyłać newsletter zawierający bieżące informacje o Stowarzyszeniu oraz o wydarzeniach związanych z ocenami środowiskowymi.
Prosimy o przesyłanie do nas informacji o wszelkiego rodzaju wydarzeniach związanych z ocenami środowiskowymi, tj. konferencjach, szkoleniach, seminariach, publikacjach itp. Szczególnie zapraszamy Członków Stowarzyszenia do publikowania informacji o pracach własnych.

Jak dołączyć do Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych

 

Jak dołączyć

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne (Członkowie Zwyczajni) oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (Członkowie Wspierający).więcej


Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych

ul. Włodarzewska 59d m. 10, 02-384 Warszawa / TELEFON: +48 534 962 456 +48 695 543 669 / E-MAIL: biuro@skos.org.pl
Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000377318 Regon:142821149