Członkowie zwyczajni

 • Bar Magdalena, Wrocław
 • Barczewski Krzysztof, Warszawa
 • Bednarska Monika, Gdańsk
 • Bebkiewicz Katarzyna, Pruszków
 • Bonenberg Jacek, Kraków
 • Buziński Włodzimierz, Bielsko-Biała
 • Deja Andrzej, Warszawa
 • Doberska Arletta Dominika, Warszawa
 • Ebelt Maria, Ostaszewo
 • Engel Jacek, Słońsk
 • Joanna Jankowska, Warszawa
 • Jendrośka Jerzy, Wrocław
 • Klich Katarzyna, Warszawa
 • Kiejzik-Głowińska Magdalena
 • Kowalczyk Jarosław, Opole
 • Kowalczyk Ryszard, Opole
 • Kozłowska Barbara, Łódź
 • Kozłowski Marek, Warszawa
 • Kucharski Radosław, Warszawa
 • Kulig Andrzej, Warszawa
 • Kuliś Anita, Warszawa
 • Kwiek-Walasiak Teresa, Poznań
 • Lenart Witold Robert, Warszawa
 • Makosz Ewa, Warszawa
 • Małecki Mateusz, Warszawa
 • Mikłaszewski Aureliusz, Wrocław
 • Mizgajski Andrzej, Poznań
 • Michalski Arkadiusz, Warszawa
 • Motylewski Jerzy, Warszawa
 • Ostapiuk Janusz, Warszawa
 • Podgajniak Tomasz, Warszawa
 • Pazdan Ryszard, Warszawa
 • Roge-Wiśniewska Małgorzata, Warszawa
 • Rzeszot Urszula, Warszawa
 • Samsel Jolanta, Legionowo
 • Sieradzan Edward, Wrocław
 • Stefaniak Zdzisław, Opole
 • Szymański Zbigniew, Warszawa
 • Szuba Marek, Wrocław
 • Tomaszkiewicz Joanna, Warszawa
 • Tyszecki Andrzej, Gdańsk
 • Warchałowski Aleksander, Warszawa
 • Zakrzewski Ryszard, Warszawa
 • Zatorska-Sadurska Jadwiga, Warszawa
 • Żelaziński Janusz, Warszawa
 • Żelazo Jan, Warszawa

Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych

ul. Włodarzewska 59d m. 10, 02-384 Warszawa / TELEFON: +48 534 962 456 +48 695 543 669 / E-MAIL: biuro@skos.org.pl
Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000377318 Regon:142821149