Kontakt

Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych
ul. Włodarzewska 59d m. 10
02-384 Warszawa

tel. +48 534 962 456, 695 543 669
Sekretariat: biuro@skos.org.pl
Zarząd: zarzad@skos.org.pl
Komisja Rewizyjna: komisja-rewizyjna@skos.org.pl

NIP: 701-033-44-10
REGON: 142821149
KRS: 0000377318

Konto bankowe:
Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych
ul. Włodarzewska 59d m. 10
02-384 Warszawa
Bank Ochrony Środowiska
36 1540 1144 2016 6442 0833 0001

Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych

ul. Włodarzewska 59d m. 10, 02-384 Warszawa / TELEFON: +48 534 962 456 +48 695 543 669 / E-MAIL: biuro@skos.org.pl
Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000377318 Regon:142821149